/>

bwin体育_bwin客户端-【中国唯一官方网】

南京市人民政府_bwin体育_bwin客户端-【中国唯一官方网】 />

bwin体育_bwin客户端-【中国唯一官方网】

南京市人民政府_bwin体育_bwin客户端-【中国唯一官方网】 />

bwin体育_bwin客户端-【中国唯一官方网】

索 引 号:    012947031/2020-81360 信息分类:    综合政务 / 图解 / 其他
发布机构:    南京市人民政府 生成日期:    2020-08-14
生效日期:    2020-08-14 废止日期:    
信息名称:    图解:一图读懂南京市深化公共资源交易平台整合共享实施细则
文  号:     关 键 词:    图解;公共资源交易平台;整合共享;实施细则
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  

图解:一图读懂南京市深化公共资源交易平台整合共享实施细则

南京市人民政府_bwin体育_bwin客户端-【中国唯一官方网】 />

bwin体育_bwin客户端-【中国唯一官方网】